Generalforsamling

      Indkaldelse til Generalforsamling 2021

                        for bowlingklubben TRIVSEL 95.

tirsdag, den 28. september 2021 kl. 13:00 – hos Cecilie´s.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter er vedhæftet i fil og beskrevet nedenfor.
 5. Buget. Bestyrelsen er enige om at fastholde de nuværende kontingenter således:

Aktive: 220 kr./mdr./medlem

Landtidssyge (mere end en mdr.):  20 kr./mdr.

Passive: 120 kr./år

Gæster:  60 kr. pr. gang.

Nye medlemmer: 1. gang er gratis.

 1. Det kommende års aktiviteter.
 2. Valg af bestyrelse ifl. § 8

Lige år: kasserer og bestyrelsesmedlem.

Ulige år: formand og suppleant.

Uffe genopstiller som formand.

Else genopstiller som suppleant.

Tove er stoppet som kasserer – Hanne opstiller som ny kasserer.

 1. Valg af revisor – Kjeld genopstiller.
 2. Eventuelt

Der serveres smørrebrød på generalforsamlingen – drikkevarer er for egen regning.

På vegne af TRIVSEL’S bestyrelse

Formand:  Uffe Skov.

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 28.9.2021

 • 1 Klubbens navn og område:

Ændring: “Klubben har hjemsted i Cecilie’s bowling, City 2, 2630 Taastrup.”

 • 5 Baneleje

Følgende slettes: “Banelejen skal betales senest 1 måned efter opkrævning.”

 • 9 Bestyrelsens forretningsorden

Tilføjes øverst: “Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

Denne tilføjelse har banken krævet, at der står i vores vedtægter. 

 

 

      Bowlingåret 2020-2021.

                             Beretning.

Hej bowlingvenner.

Så gik denne sæson, og den har været meget turbulent med forskellige Corona-restriktioner

Heldigvis nåede vi vores opstartfest i Hedeland – en dejlig dag med masser af hygge.

Vi nåede også en ferietur til Goslar – den kan I læse mere om på vores hjemmeside.

Da vi når frem til november fik jeg at vide, at Want2bowl lukkede. Den er solgt fra den ene dag til den anden. Så gode råd var dyre. Vi tager kontakt til Cecilie´s bowling i City 2, og får lavet en kontrakt, så vi kan starte den 17-11-20. Vi når desværre kun at bowle nogle få gange, inden Coronaen sætter en stopper for bowlingen helt hen til midt i Maj – så desværre ingen Julefrokost og Påskefrokost, men vi fik da vores afslutningsfest, som bliv holdt et nyt sted – nemlig Reerslev forsamlingshus – et dejligt sted med masser af plads, så det tror vi, vi vil benytte fremover. Vi plejer ikke at bowle i juli måned, men da vi ikke havde bowlet ret meget i denne sæson, var der flere der tog imod tilbuddet om at bowle i juli.

P.B.A. turneringerne blev ikke færdigspillet, så de blev afsluttet efter 7 spillerunder.

Trivsel 1 rykkede ned i række 1 fra mester rækken

Trivsel 2 vandt række 2.     –     Trivsel 3 vandt række 3.      –       Tillykke til dem.

Det eneste, der blev afviklet i P.B.A. var 9 pins-stævnet den 2-10-2020.

Tak til jer bowlingvenner for året det gik – jeg håber så, vi nu får en sæson uden corona-restriktioner.

Hedehusene, den 11-09-2021

Formand: Uffe 

 

 

    Referat fra generalforsamling i bowlingklubben TRIVSEL 95

tirsdag, den 28.september 2021  kl. 13.00

 

Uffe bød velkommen og foreslog Kjeld som dirigent.

Til stede var 30 aktive medlemmer (1 uden stemmeret) og 2 passive medlemmer.

 

1. Valg af dirigent

Kjeld blev valgt

 

2. Formandens beretning

Uffe havde tidligere udsendt sin beretning for året. Uffe oplyste, at Else træder ud af festudvalget. Knud træder ind i stedet og Ellen Margrethe er suppleant.  Der var ingen kommentarer til beretningen.

3. Regnskab

Uffe oplyste, at det havde taget 3 måneder, at få ændret vores konto, til en ny kasserer. Fremover er det både formanden og kassereren, som har rettigheder til kontoen. Hanne fremlagde regnskabet, da Tove var stoppet som kasserer. Hanne nævnte, at der var 10 kr. galt i regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter vedhæftet i fil

Uffe gennemgik ændringerne til vedtægterne. Vedtægterne blev vedtaget.

Lise og Lars var kommet med et forslag om at ændre mødetidspunktet om tirsdagen til kl. 10:30. Lise fremlagde forslaget, og der var lidt drøftelser, inden forslaget blev sendt til afstemning. 

4 medlemmer var for og 25 medlemmer imod. Forslaget blev forkastet.

 

5. Budget

Bestyrelsen er enig om at fastholde de nuværende kontingenter, dvs. 220 kr. mdr. m.v. Uffe oplyste, at bestyrelsen ikke havde nået at sætte sig sammen og gennemgå det udsendte budget, men kunne allerede nu se, at budgettet ikke holdt. Der var efter udsendelsen ligeledes ændret i antallet af medlemmer. Erna, Ingeborg og Tove er gået over til at være passive medlemmer.

Anne spurgte til kun at spille 3 på en bane, men vores kontingent er beregnet på 4 spillere på en bane.

Budgettet blev ikke godkendt.

Bestyrelsen kommer med nyt forslag og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, med det ene punkt på dagsordenen.

6. Det kommende års aktiviteter

Vores julefrokost bliver den 17. december.

Jonnie vil gerne have, at der hvert år stemmes om medlemmer til festudvalget. Hvis andre har lyst skal der være 3 nye medlemmer, som stiller op og overtager festudvalget.

Fredag, den 1. oktober er der 9-pins stævne i PBA i Rødovre.  Formanden har sendt forslag til PBA om, at stævner også holdes her i Taastrup.  Formanden for PBA har meldt tilbage,  at de vil vende forslaget i PBA’s bestyrelse.

Maiken stopper som rejsearrangør.  Der var ingen andre som stillede op, så rejseklubben er gået i hi.

7. Valg af bestyrelse iflg. § 8

Ulige år: formand og suppleant – Lige år: Kasserer og bestyrelsesmedlem.

Formanden Uffe og suppleant Else var villig til genvalg. Begge blev valgt med applaus.

Tove er stoppet som kasserer  og Hanne opstiller som ny kasserer. Hanne blev valgt med applaus.

 

8. Valg af Revisor

Kjeld genopstiller og blev valgt med applaus

9. Eventuelt

9-pins stævnet på fredag er det kun Carsten og Lene, som skal spille kl. 12.

Steen oplyste, at det er PBA som tilrettelægger og bestemmer, men at Steen har skrevet, at ægtepar skal spille på samme tid.

Carsten spurgte til mere lys og støjdæmning ved banerne. Uffe oplyste, at han har spurgt tidligere, men fået svaret, at det ikke er Cecilie’s bowling, men City 2 som bestemmer.

Kjeld afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent:  Else Nordkvist

Den 3. oktober 2021

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i bowlingklubben TRIVSEL 95, tirsdag, den 19.10.2021, kl. 13.00

Uffe bød velkommen og foreslog Kjeld som dirigent. Til stede var 25 aktive medlemmer.

 1. Valg af dirigent – Kjeld blev valgt.
 2. Budgetforsalg fra bestyrelsen

Uffe havde sammen med indkaldelsen, udsendt budgetforslag fra bestyrelsen med forklaring om kontingentstigningen til 250,- kr. om måneden. Der blev stemt om forslaget, hvor 21 medlemmer stemte for, 1 medlem imod og 3 medlemmer valgte ikke at stemme.

Budgettet blev vedtaget og kontingentstigningen træder i kraft pr. 1. november 2021.

Kjeld afsluttede den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Referent Else Nordkvist

Den 21. oktober 2021